Onze scholen

OBO heeft 16 scholen onder haar gezag. Op de verschillende scholen is er sprake van een grote diversiteit. Op onze scholen brengen de leerkrachten de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld, zodat het onderwijs hierop afgestemd kan worden.

We hebben goed zicht op de onderwijskwaliteit van onze scholen. De onderwijsinspectie heeft al onze scholen tenminste met een voldoende beoordeeld. Er is aandacht voor de (tussen)opbrengsten en we hanteren een systeem waarmee de kwaliteit van het onderwijs gemonitord wordt. We blijven echter bewust breder kijken dan alleen naar de opbrengsten van de basisvaardigheden. Naast goede resultaten op de kernvakken besteden we ook nadrukkelijk aandacht baan persoonsvorming, talentontwikkeling en de ontwikkeling van de overige 21e -eeuwse vaardigheden.

Filter onze scholen op:

De Wingerd

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Openbare Dalton Basischool de Wingerd. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school…..

Bekijk deze school

De Rietgoor

De Rietgoor; dat betekent; goed onderwijs, sfeer, talentontwikkeling (Meervoudige Intelligentie), gezelligheid, ouderbetrokkenheid, rust, goede prestaties, laagdrempelig, open houding, ruimte voor verschillen, kleinschalig, structuur, betrokken leerkrachten, jezelf zijn, initiatieven….

Bekijk deze school

De Singel

Zo veelzijdig en kleurrijk als onze kinderen zijn, zo is ook ons onderwijs. Dit is gericht op de algehele ontwikkeling van kinderen. Hiervoor kijken we goed naar wat….

Bekijk deze school

De Gezellehoek

De Gezellehoek is een basisschool die zich profileert als taalexpertisecentrum en ontwikkelingsgericht onderwijs. Taal is de motor van het onderwijs en vormt het fundament onder alle leergebieden. Taalverwerving….

Bekijk deze school

De Baayaert

Welkom op het Schoolvenster van OBS de Baayaert.OBS De Baayaert  is de Openbare Basisschool in Wouw, waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst. De Baayaert biedt:Een open….

Bekijk deze school

ZieZo

Als Montessorischool ZieZo hebben wij een gemeenschappelijke visie, namelijk het kind te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid. Daarbij stellen wij het ontwikkelingsproces van het individuele kind centraal. Er….

Bekijk deze school

De Klimroos

De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool in Roosendaal (Noord-Brabant). Tevens zijn er peutergroepen, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang in onze school te vinden. Wij staan voor….

Bekijk deze school

De Wending

Welkom op het schoolvenster van obs de Wending. Wij zijn een basisschool in beweging! Met onze leerkrachten, als professionals, aan het roer vinden we de balans tussen welbevinden, beleving….

Bekijk deze school

Werken bij obo?

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het openbaar basisonderwijs in West-Brabant? Overweegt u een carrière als zij-instromer in het basisonderwijs? Dan is werken bij OBO misschien wel iets voor u.  Klik op onderstaande link om de vacatures en andere mogelijkheden te bekijken.

Bekijk onze vacatures

“Een leraar moet met de hersenen
van zijn leerlingen kunnen denken”

- S.W.F. Margadant