Onze missie en visie

Onze missie is kort, maar krachtig, namelijk:

Eigentijds openbaar basisonderwijs voor elk kind

We bieden al onze leerlingen maximale ontwikkelingsmogelijkheden. Hebben aandacht voor voor zelfstandig- en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen ons onderwijs ruimte voor de creatieve, sociale, emotionele- en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

De visie van OBO is gebaseerd op vier pijlers, die de basis vormen voor ons onderwijs. Deze peilers zijn:

Elk kind is een individu

Wij onderkennen, erkennen en respecteren ieders eigenheid, ongeacht herkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of onderwijsbehoefte. De individualiteit van het kind vormt het vertrekpunt voor ons onderwijs.

Een eigen plek

Wij stimuleren kinderen zich te ontplooien en een eigen plek te verwerven in de multiculturele samenleving. Hiervoor bieden we een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving waarin ze kunnen spelen en leren.

Respect en waardering

Wij ondersteunen en stimuleren onze medewerkers tot reflectie en ontplooiing en bieden een werkklimaat dat is gebaseerd op respect en waardering.

Samenwerking

Kennis en ervaring delen
Wij stimuleren en ondersteunen een goed pedagogisch klimaat. Dit wordt gerealiseerd door een sfeer van onderlinge betrokkenheid waarin we kennis en ervaring binnen en buiten de organisatie met elkaar delen.

Midden in de samenleving
Onze scholen staan, met de variatie in onderwijsconcepten, midden in de samenleving. We houden rekening met de belangen van betrokken partijen en werken samen met ouders, welzijns- en zorginstellingen, hogescholen en universiteiten.

Open communicatie

We waarborgen de diversiteit en kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open communicatie stimuleren en ondersteunen onderlinge samenwerking en solidariteit.

Om onze visie concreet te maken, hebben wij deze vertaald in beloftes. Onze beloftes zijn stellig, we verwachten van al onze medewerkers dat zij deze beloftes waarmaken!  plannen.

Wat wij beloven:

  1. Bij OBO word je erkend, gekend en gehoord
  2. OBO verzorgt eigentijds onderwijs.
  3. OBO-scholen hebben een belangrijke positie  in de omgeving van de school
  4. Binnen OBO werken wij samen, leren we van en met elkaar
  5. Bij OBO communiceren wij transparant en op basis van vertrouwen.

Werken bij obo?

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het openbaar basisonderwijs in West-Brabant? Overweegt u een carrière als zij-instromer in het basisonderwijs? Dan is werken bij OBO misschien wel iets voor u.  Klik op onderstaande link om de vacatures en andere mogelijkheden te bekijken.

Bekijk onze vacatures

“Een leraar moet met de hersenen
van zijn leerlingen kunnen denken”

- S.W.F. Margadant