Bestuur & management

OBO heeft de rechtsvorm van een stichting. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. Er is een Raad van Toezicht, bestaande uit de onderwijswethouders van de betrokken gemeenten, die belast is met het toezicht op de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een uitvoerend deel (het dagelijks bestuur) en een niet-uitvoerend deel (het algemeen bestuur).

Besluiten worden door het voltallige bestuur genomen, maar de rol van het niet-uitvoerende deel is toezichthoudend, terwijl het uitvoerende deel de bestuurlijke verantwoordelijkheden over de organisatie uitoefent, daartoe gemandateerd door het volledige bestuur.

De dagelijkse leiding is in handen van een directeur-bestuurder, die in zijn werk ondersteund wordt door een managementteam en stafmedewerkers.

In de loop van 2020 zal onze managementstructuur veranderen, de voorbereidingen hiertoe, worden momenteel getroffen.

De samenstelling van bestuur, management en staf is als volgt:

College van Bestuur

Voorzitter:
Dhr. Jan Veenker
Aanwezig: ma/di/wo/do/vr
Telefoon: 0165 548260
Email: secretariaat@obo-wbr.nl

Stafbureau

Managementassistente
Mw. Ankie de Nijs – van Luijk
Aanwezig: ma en voormiddagen di t/m vr
Telefoon: 0165 548260
Email: adenijs@obo-wbr.nl

Bestuursadviseur
Dhr. Ivo Bravenboer
Aanwezig: ma/di/wo/do/vr
Telefoon: 0165 548260
Email: ibravenboer@obo-wbr.nl

Beleidsmedewerker personeelszaken
Dhr. Istvan Smeekens
Aanwezig: ma / di / wo / do
Telefoon: 0165 548260
Email: ismeekens@obo-wbr.nl

Strategisch HR adviseur
Mw. Simone Jonker
Aanwezig:
Telefoon: 0165 548260
Email: sjonker@obo-wbr.nl

Financieel controller
Mw. Liselot van den Brand
Aanwezig: ma / di / do / vr
Telefoon: 0165 548260
Email: lvandenbrand@obo-wbr.nl

Medewerkster personele en financiële zaken
Mw. Anke van Zundert
Aanwezig: ma / di / vr
Telefoon: 0165 548260
Email: avanzundert@obo-wbr.nl 

HR adviseur
Mw. Linda Bosch
Aanwezig: ma/di/wo/do/ vr
Telefoon: 0165 548260
Email: lbosch@obo-wbr.nl

Schoolbegeleider
Mw. Sandra van der Wal
Aanwezig: ma/di/do/vr
Telefoon: 0165 548260
Email: svanderwal@obo-wbr.nl

Adviseur huisvesting en Inkoop
Dhr. Gijs Buuron
Aanwezig: ma/di/wo/do
telefoon: 0165 548260
Email: gbuuron@obo-wbr.nl

Adviseur Onderwijs en Kwaliteit/ orthopadagoog
Mirjam Buster
Aanwezig: ma/di/do/vr
Telefoon: 0165 548260
Email: mbuster@obo-wbr.nl

Funtionaris Gegevensbescherming
Jos de Guijtenaere
Email: avg@obo-wbr.nl

 

 

 

 

Werken bij obo?

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het openbaar basisonderwijs in West-Brabant? Overweegt u een carrière als zij-instromer in het basisonderwijs? Dan is werken bij OBO misschien wel iets voor u.  Klik op onderstaande link om de vacatures en andere mogelijkheden te bekijken.

Bekijk onze vacatures

“Een leraar moet met de hersenen
van zijn leerlingen kunnen denken”

- S.W.F. Margadant